muttacions: canvis presents en una petita proporció de l'espai o en la seva totalitat.