Tràmits

Des de muttuo design gestionem i elaborem tots els tràmits i projectes que es necessiten per sol·licitar les llicències requerides per l'Administració Pública. Tramitem la documentació davant els òrgans oficials pertinents complint en tots els casos la normativa vigent actual i realitzem un seguiment complet de l'expedient dels nostres clients fins a l'obtenció de les degudes llicències.


muttar: canviar l'aspecte, la naturalesa, l'estat...