CERTIFICAT ENERGÈTIC


El Certificat Energètic és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d'un edifici.

Classifica els edificis dins d'una sèrie de set lletres, on la lletra G correspon a la categoria menys eficient i la lletra A a la categoria més eficient segons el consum d'energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

La certificació d'eficiència energètica proporciona informació útil a l'usuari final sobre el comportament energètic de l'edifici o habitatge que vol comprar o llogar. Al mateix temps, també serveix per oferir opcions a l'usuari sobre com millorar l'eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d'eficiència energètica d'edificis existents.

El Reial decret va fixar l'1 de juny de 2013 com a data d’inici a partir de la qual és obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o habitatges que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2.

En els nostres serveis s'inclou:

-- TORNAR

muttar: canviar l'aspecte, la naturalesa, l'estat...