INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS (ITE)


La Inspecció Tècnica dels Edificis, en vigor des del 26 de febrer de 2011, és un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges que té per objectiu definir les actuacions necessàries que han de portar a terme els propietaris per a conservar i rehabilitar els seus immobles.

Se n’ha d’encarregar el/la tècnic/a amb titulació d'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació, contractat/a pels titulars de l'edifici a inspeccionar.

La ITE té com a resultat un informe que descriu l'estat actual de l'edifici, les deficiències detectades, el termini per esmenar-les i la qualificació de l'estat general de l'edifici. L'informe és previ a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de l'Edifici, expedit per l'administració.

Antiguitat dels edificis i terminis per passar la inspecció:


En els nostres serveis s'inclou:

-- TORNAR

muttar: canviar l'aspecte, la naturalesa, l'estat...